ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದ ಮೊದಲ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದ ಮೊದಲ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತೀ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಈ ದಿನ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ..? ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ..? ಭಗವಾನ್ ರುದ್ರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಭೋಲೆನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತೀ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಶಿವನು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ​1. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳನ್ನು ಶಿವನ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿವ ಭಕ್ತರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ..! ​2. ಈ ಉಪಾಯವು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸುವುದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ, ತಪ್ಪದೇ ಭಗವಾನ್‌ ಶಿವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭೋಲೆನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇದರ ನಂತರ ಶಿವ, ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ನಂದಿಗೆ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ, ಧಾತುರಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಹಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್‌ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ​3. ಇದರಿಂದ ಶಿವನು ಬಹುಬೇಗ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವನು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ನೀವು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಭಗವಾನ್‌ ಶಿವನಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಿವನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ​4. ಇದರಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಶಿವನಿಗೆ ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಇದು ಭೋಲೆನಾಥನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಸುವಿನ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ​5. ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣದ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಕ್ತನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಿವ ಮಂತ್ರವಾದ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರವನ್ನು 11, 21, 51 ಅಥವಾ 108 ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶಿವನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನನ್ನೇಕೇ ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ.. ​7. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ - ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ. - ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ''ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ'' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. - ಶಿವನಿಗೆ ನೀರು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂದಿಗೆ ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. - ಶಿವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ 108 ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. - ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧಾತುರಾ, ಭಾಂಗ್‌, ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. - ಶಿವನಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. - ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶಿವನಿಗೆ ಧೂಪ, ದೀಪ ಮತ್ತು ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. - ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ವ್ರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಓದಿ.

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

أحدث أقدم